Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. Turhal Maden İşletmesi, Orta Karadeniz Kuzeydoğu’sunda Elalmış Köyü sınırları içinde olup, şirket merkezi Ankara’dır.
Şirketimizin Turhal bölgesinde 7 adet, İzmir bölgesinde 1 adet ve Kütahya bölgesinde 1 adet Antimon ruhsat sahası vardır.

Maden İşletmesi İdari binaları, Cevher zenginleştirme ve İzabe tesisleri ile Sosyal tesisler Elalmış Kköyünden’dir. Maden ocakları Turhal iİlçesinin kuzeyindeki Geyran, Hacılar ve Elalmış Kköyleri sınırları içindedir. Cevher üretimi maden ocaklarından yapılmaktadır. Yer altında üretilen cevher, desandrelerden vagonlara yüklenerek yer yüzüne çıkarılmakta ve açık ocakta üretilen cevherlerle beraber kamyonlarla işletmeye taşınmaktadır.

Flatasyon tesislerinde tüvenan cevher zenginleştirilerek Antimon konstantresi elde edilmektedir. Konsantre direkt satılabildiği gibi isteğe bağlı olarak izabetesisinde Antimon Trioksit haline veya Regülüs (Antimon Metali) haline getirilerek de satılmaktadır. Üretilen konsantre, oksit ve metal hem yurt içi ve hem yurt dışı piyasada pazarlanmaktadır.

 
CÜNEYT KARASIKI

İŞLETME MÜDÜRÜ
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş.