Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. Turhal Maden İşletmesi, Orta Karadeniz Kuzeydoğu’sunda Elalmış Köyü sınırları içinde olup, şirket merkezi Ankara’dır.
Şirketimizin Turhal bölgesinde 8 adet, Kütahya bölgesinde 1 adet Antimuan ruhsat sahası vardır.

Maden İşletmesi İdari binaları, Cevher zenginleştirme ve İzabe tesisleri ile Sosyal tesisler Elalmış Köyündedir. Maden ocakları Turhal İlçesinin kuzeyindeki Geyran, Hacılar ve Elalmış Köyleri sınırları içindedir. Cevher üretimi yer altı maden ocaklarından yapılmaktadır. Yer altından üretilen cevher, desandrelerden vagonlara yüklenerek yer yüzüne çıkarılmakta ve kamyonlarla işletmeye taşınmaktadır.

Flatasyon tesislerinde tüvenan cevher zenginleştirilerek Antimuan konstantresi elde edilmektedir. Üretilen konsantre, hem yurt içi ve hem yurt dışı piyasada pazarlanmaktadır.

 

ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş.